Vrouw & Maatschappij wil de positie van vrouwen in de hele samenleving verbeteren. We vertalen wat vrouwen willen en denken in politieke standpunten en acties. We doen dat zowel binnen de structuren van CD&V als op het politieke forum.

De focus ligt hierbij vooral op de zorg voor elkaar, zorg in al haar aspecten. We komen regelmatig samen om actuele punten op dit vlak te bespreken en er acties rond te organiseren. Daarnaast doen we ook gewoon samen gezellige dingen.