Disclaimer

CD&V Borsbeek (hierna "de partij" genoemd) biedt u deze internetsite (www.borsbeek.cdenv.be) en de informatie erop aan op voorwaarde, zonder enig voorbehoud, van de volgende afspraken:

  • Informatie: deze internetsite wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De partij geeft echter geen enkele garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de meegedeelde informatie.
    De partij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie van deze internetsite.
  • Intellectuele eigendomsrechten: de bezoeker van deze internetsite heeft het recht om de informatie erop voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

    De partij behoudt echter alle intellectuele eigendomsrechten op de internetsite zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
  • Hyperlinks en verwijzingen: Deze internetsite bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze hyperlinks en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. De partij controleert deze sites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of de volledigheid ervan.

    De partij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die zich op andere sites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar deze internetsite verwijst. Indien u hyperlinks vanop uw eigen site naar deze internetsite wil creëren, vraagt de partij u eerst contact op te nemen met de webmaster van de partij. Deze zal u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid ervan informeren.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens die u aan CD&V Borsbeek (hierna "de partij" genoemd) doorgeeft door in te schrijven op de mailing list of door informatie op te vragen, worden door de partij bewaard, met in achtneming van alle privacyregels, voorzien in het GDPR.
De volledige privacyverklaring van CD&V Borsbeek kan je lezen op :www.borsbeek.cdenv.be/privacy

Foto's website

Ook indien u niet akkoord bent met de publicatie van een foto, een geluidsopname of een video-opname dient u contact op te nemen met de webmaster van de partij.

Voor algemene vragen over het privacybeleid kan u terecht op deze pagina : www.borsbeek.cdenv.be/privacy