Weer meer vrachtwagens door Borsbeek?

 

 De Borsbeekse meerderheid (N-VA, BbA en Groen) stelde tijdens de gemeenteraad van 12 september 2017 voor om de zone +5,5 ton uit te breiden. Aangezien dit wil zeggen dat er meer vrachtwagens door onze kern zullen rijden, ging CD&V Borsbeek hier niet mee akkoord.

 

 De zone 5,5 ton startte tot nu ter hoogte van het kruispunt Corluylei – Lucien Hendrickxlei (Als je via Boechout de kern van Borsbeek binnenkomt, net na de voetbalvelden). Deze zone zal in de toekomst starten aan de gemeentegrenzen (in de Corluylei en langsheen de Boechoutsesteenweg). Hierdoor komen er twee bijkomende bedrijven binnen deze zone te liggen. Door de aard van deze bedrijven zal dit effectief effect hebben op de verkeersveiligheid in de kern.  

 

 Vrachtwagens (5,5 ton) worden niet toegelaten tot de kern van Borsbeek, tenzij deze ‘plaatselijk verkeer’ zijn. Dit wil zeggen dat een doorgaande vrachtwagen niet toegelaten is, maar een verhuiswagen of een vrachtwagen van een bedrijf binnen de zone wel door de kern kan rijden. Door de zone te vergroten vallen er meer bedrijven binnen deze zone, die bijgevolg ook vrij binnen deze zone kunnen rijden. Het gaat dan voornamelijk over verplaatsingen van Borsbeek (omgeving grens Boechout), richting rondpunt Wommelgem.

 

 Dat dit een impact heeft op het vrachtverkeer bleek onder meer uit eerdere studies, in het kader van een uitbreiding van een bedrijf langs de Boechoutsesteenweg. Deze wees uit dat het vrachtverkeer van dit bedrijf effectief bijkomende hinder zou veroorzaken (“de enige goede ontsluiting van dit bedrijf is via de Boechoutsesteenweg, richting Boechout”). Dankzij de huidige grenzen van de +5,5ton zone kwam dit verkeer niet doorheen de Borsbeekse kern.

 

 Na een vraag in 2013 om de zone voor +5,5ton uit te breiden, gaf de verkeerscel aan dat het niet wenselijk was om deze zone te vergroten, gezien het negatieve effect op de omgeving. Nu herbevestigde de verkeerscel dit advies. De meerderheid volgde dit advies echter niet.

 

 Aangezien de situatie ter plaatse niet wijzigde, stelt CD&V zich hier ernstige vragen bij. Een toename van vrachtwagens zal immers voor heel wat meer onveilige situaties zorgen ter hoogte van onze dorpskern, terwijl de huidige situatie de werking van de bedrijven buiten de +5,5ton zone niet in het gedrang brengt. De coalitie stelt dat het duurzamer is om deze bedrijven doorheen de kern richting rondpunt Wommelgem te laten rijden, dit terwijl we met zijn allen wensen dat het sluipverkeer langsheen de Boechoutsesteenweg, door Borsbeek, net zou dalen.

 

 Marian Lauwers, CD&V Borsbeek

  • Mobiliteit & openbaar vervoer

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.