CD&V vindt ‘Driewervenplan’ onvoldoende uitgewerkt

27-10-2017

We kiezen resoluut voor Borsbeek, voor de verdere uitbouw van onze gemeente op het gebied van wonen, werken en leven. We zetten ons in om de basisvoorwaarden te creëren voor een aangename samenleving waar mensen zich thuis voelen en zich ten volle kunnen ontplooien. Hierbij horen projecten, acties die zorgen voor meer verkeersveiligheid, voor meer ontmoetingen, voor een aangename woonomgeving.

We ondersteunen dan ook dat site Het Leike onder handen genomen dient te worden. Er zijn nieuwe seniorenwoningen nodig en dit is meteen een kans om Borsbeek als dorp te versterken. Academia heeft dringend nood aan een nieuw gebouw, wat kansen biedt om het fort tot leven te brengen en ‘de Robianostraat’ kan door een aantal kleinere eenvoudige ingrepen (bvb het versterken van het groen tot aan de straat), onder meer ter hoogte van het gemeentehuis, meer tot leven gebracht worden en de achterliggende groengebieden (park, fort) voelbaar maken in het centrum. Daarnaast liggen er nog veel andere uitdagingen om parkeerproblemen op te lossen, kruispunten veiliger te maken, voet- en fietspaden toegankelijk te maken (en te houden),…

Dat, en veel meer, is waar wij van dromen.

Het driewervenplan is een basis om van te vertrekken, een aanzet om alvast te starten vanuit een aantal sleutelplekken. Vanuit onze droom toetsen we of dit plan volstaat en de fundamenten om op verder te bouwen aanwezig zijn. Liggen de prioriteiten juist en halen we het beste uit dit plan naar boven? Dit is nu echter onvoldoende het geval, sterker… we zien een aantal elementen die een deel van onze wensen tenietdoen. Het is niet duidelijk hoe zwaar het programma (aantal appartementen, woningen, verkeersdruk,…) zal zijn ter hoogte van de site Het Leike en de naastliggende private gronden (het masterplan sprak eerder van 150 appartementen/woningen), de plannen aan het gemeentehuis betreffen ingrepen aan het gebouw, zonder de kans mee te nemen om het park sterker te verbinden met ‘de Robianostraat’ en voor Academia gaat men uit van het huidige programma, waar we van mening zijn dat er nagedacht moet worden over een toekomstbestendig gebouw, dat veel meer kan betekenen dan het huidige Academia. Tot slot weet men niet wat deze plannen zullen kosten. We blijven dromen van een beter plan, we willen ook werken aan een sterker dorp zodat we onze droom effectief kunnen realiseren. Volgens ons kan dit enkel in overleg met bewoners. Waar droomt Borsbeek van. Ook dit aspect missen we in de huidige plannen. Kunnen er wensen van bewoners meegenomen worden in dit grootse project, dan moeten we daar vandaag mee aan de slag.

Is CD&V Borsbeek voor ‘het driewervenplan’ als aanzet tot een groter verhaal? Absoluut. We kunnen echter niet akkoord gaan met de visie die nu op tafel ligt, aangezien het plan nu te veel kansen mist. Kansen die we niet verloren willen laten gaan.

In de pers:

  • Ruimtelijke ordening

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.