De Borsbeekse meerderheid stelde voor om toe te treden tot de statiegeldalliantie om nadien het voorstel af te keuren. Met name N-VA stemde tegen dit voorstel. De gemeenteraad besliste dus om niet toe te treden tot de statiegeldalliantie.

Wat is de statiegeldalliantie?

De statiegeldalliantie zorgt in eerste instantie voor een signaal naar de hogere overheid om sluikstorten op de agenda te zetten omdat dit ten dele het lokale niveau te boven gaat.

Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom moet in België statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd. Meer info kan u vinden op de website van de statiegeldalliantie.

Borsbeek is een gemeente die veel last heeft van zwerfvuil. CD&V Borsbeek is van mening dat er dringend acties nodig zijn tegen zwerfvuil en de statiegeldalliantie vormt een bondgenootschap om de regering op te roepen tot eerlijke en structurele oplossingen. Hiernaast zijn we ook van mening dat de gemeente zelf meer kan én moet doen. Het is te eenvoudig om het probleem door te schuiven naar een hoger niveau via de statiegeldalliantie, zonder zelf acties te nemen. Voor ons is het een en-en-verhaal.

Om die reden stelde CD&V Borsbeek voor om bijkomend te stemmen om nog deze legislatuur een zwerfvuilactieplan op te maken waarbij effectief resultaten worden opgevolgd door een netheidsbarometer. Het plan kan alvast volgende elementen bevatten:

  • Het beter zichtbaar maken en reclame rond het meldpunt voor zwerfvuil. De gemeente engageert zich om snel gevolg te geven aan meldingen.
  • Er wordt een deelgenomen aan zwerfvuilcampagnes, zoals de handhavingsweek, ondersteund door een affichecampagne op strategische plaatsen.
  • Het bestuur werkt een project uit met straatvrijwilligers (zwerfpeters & -meters). Er zijn reeds vrijwilligers die zich inzetten voor de netheid van hun straat. De gemeente geeft hier meer ruchtbaarheid aan en voorziet straatvrijwilligers in logistieke ondersteuning (vuilniszakken, borstel en vuilnisblik, handschoenen, T-shirt met logo, prikker,...)
  • Er wordt een mobiele camera aangekocht die kan ingezet worden op zwerfvuilgevoelige plaatsen. Hier wordt voldoende over gecommuniceerd en overtreders worden beboet.
  • Op publieke plaatsen met zitplaatsen (bv picknickbanken) worden vuilbakken voorzien. Door in kaart te brengen waar zwerfvuil vaak voorkomt, kan in de toekomst gerichter gekeken worden waar extra vuilbakken noodzakelijk zijn. Op deze plaatsen wordt de ondergrond ook zodanig ingericht dat reiniging eenvoudig is.

 Het voorstel van CD&V Borsbeek om nog deze legislatuur een zwerfvuilactieplan op te maken, werd eenparig goedgekeurd.

  • Afvalbeleid