Vorige week kwam in het nieuws dat de startbaan 15m verlegd zou worden richting Borsbeek. Uiteindelijk zou een vrachtwagenverbod in de Vosstraat voldoen. Uiteraard brengen deze nieuwsberichten ons direct terug naar een paar jaar geleden en de verplichte boskap aan Fort III. Toenmalig burgemeester Leo Vlaeymans blikt terug op die moeilijke periode.

De juiste ligging van de drempels en de aanwezigheid van de uitloopzone, de RESA (Runway End Safety Area), van het vliegveld van Deurne, is al jaren een schoolvoorbeeld van prutserij. Aan de kant van Antwerpen stonden enkele heilige huisjes in bouwovertreding (Provincietoren, Electrabelgebouw, e.d.), en deze pieken doorheen het hindernisvrije naderingsvlak dat de veiligheid van landende en opstijgende vliegtuigen moet waarborgen. Om dat probleem te omzeilen, hebben ze toen de drempels van de start- en landingsbaan gewoon opgeschoven, richting Borsbeek. Het resultaat was uiteraard dat de noodzakelijke RESA aan de kant van Antwerpen wél ruimschoots aanwezig was, maar onbestaande was aan de kant van Borsbeek: de drempel lag daar tegen de R11 (Frans Beirenslaan). Dat die situatie onhoudbaar was, dat wisten de mensen van de luchthaven maar al te goed.

In Borsbeek hebben wij de aanleg van een R11-tunnel altijd aanzien als het paard van Troje.

De luchtvaartmaatschappij VLM spande een procedure in tegen de gemeente Borsbeek, met de eis om een kaalslag uit te voeren op Fort III. De procedureslag werd gewonnen door de gemeente Borsbeek.
Achteraf kwam de Vlaamse Regering in actie, en drong aan om de gevraagde kaalslag van de bomen op Fort III toch toe te laten. Indien Borsbeek hiermee niet akkoord zou zijn, dan zou de Vlaamse regering het Fort III onteigenen.

In Borsbeek hebben wij de aanleg van een R11-tunnel altijd aanzien als het paard van Troje. Die tunnel zou veel geld kosten, en eigenlijk geen verlenging van de startbaan met zich meebrengen. Onze vrees was dat in een volgende fase de startbaan toch verlengd zou worden, door de drempel te verplaatsen richting Borsbeek.

Vlaams Minister Kris Peeters en ik, als burgemeester van Borsbeek, hebben maandenlang hard onderhandeld om een akkoord te krijgen. Uiteindelijk kwam dat akkoord er: de Vlaamse Regering beloofde dat de drempel van de startbaan niet zou opgeschoven worden richting Borsbeek, er zou een compensatiebos aangeplant worden, en de gemeente Borsbeek kreeg een weddesubsidie, waarmee ons eigen personeel het gekapte bos kon fatsoeneren.
De gemeenteraad van Borsbeek heeft dat onderhandelde akkoord goedgekeurd, ondanks felle tegenstand binnen meerderheid en oppositie.

Wat nu voorgesteld wordt (de verschuiving van de drempel, richting Borsbeek), is een zuivere vorm van contractbreuk.

  • Mobiliteit & openbaar vervoer